10-6-2020
Beste gebruikers van Engelgaarde,

Ikzelf begon in “Ruinerwold” te duiken in 1985. Toen was de plas schitterend: metershoge waterplanten, heldere zandbodem en heel veel baarzen, snoeken en paling.

De NNDF heeft sinds 2000 een contract met de eigenaar van de plas. Dat was indertijd Stichting Wandelbos Meppel. De NNDF heeft door dat contract het exclusieve recht om in de plas te duiken.
De voorzitter van stichting Wandelbos Meppel nodigde de besturen van de NNDF en de twee sportvisverenigingen, die het visrecht hadden gepacht, uit om onderling goede afspraken te maken. 
Zo’n gesprek tussen NNDF, sportvissers en Stichting Wandelbos vond periodiek plaats.
Stichting Wandelbos had een controleur (BOA) in dienst, die de afspraken controleerde en strikt handhaafde.

De eigendom van de plas is inmiddels overgegaan naar Stichting Engelgaarde. Helaas is het periodiek overleg tussen Engelgaarde , vissers en duikers “verwaterd”.
Eind vorig jaar, toe het huurcontract tussen NNDF en Engelgaarde afliep zijn we weer met elkaar aan tafel gegaan. De gesprekken verlopen in goede harmonie en een nieuw huurcontract schiet goed op.

Wat we met Engelgaarde hebben besproken is, dat duikers constateren, dat er tegenwoordig veel karper in de plas zit. Bekend is, dat het uitzetten van karper kan leiden tot achteruitgang van de flora in de plas (grazen).Dat kan dan weer leiden tot achteruitgang van bodem en waterkwaliteit.
Ook andere vissoorten zoals baars en snoek komen dan minder voor.

Overmatig voeren met boilies veroorzaakt soms grote schimmelplekken op de bodem.
Maar ook duikers, die het trimmen onvoldoende beheersen kunnen de flora beschadigen. Daarom is het doen van duikoefeningen alleen toegestaan voor de grote parkeerplaats op de zandbodem en op het platform bij de kleine parkeerplaats.

Wat de NNDF aan Stichting Engelgaarde vraagt voor het verlengen van het huurcontract is:

Periodiek overleg met de sportvisverenigingen en het bestuur van “Engelgaarde”
Wegvangen van karper
Verbod op het uitzetten van karper (of brasem).
Verbod op het voeren van karper (boilies)
Streng handhaven (BOA’s) van deze afspraken.
NNDF moet zorgen voor het handhaven van afspraken onder water en aan de waterkant.
Duikers zullen worden ingezet om de plas te herbeplanten.

Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Noord Nederlandse Duik Federatie
Theun Teubel
(voorzitter)

15-05-2020
Corona-update
We worden overstelpt met vragen van duikers en verenigingen die graag het duiken weer op willen pakken. Begrijpelijk, iedereen staat te popelen om weer onder water te gaan. De NOB en PADI hebben gezamenlijk een Corona-protocol voor duikers opgesteld. Wij vragen iedereen met klem zich hieraan te houden en enige terughoudendheid in acht te nemen. Duiken in de plassen in het werkgebied van de NNDF is in principe toegestaan, mits duikers zich aan de (Corona)voorschriften houden EN in het bezit zijn van de juiste vergunningen.

Een duik bij Gasselterveld kun je melden via het menu hierboven. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning. Voor andere vragen en opmerkingen kun je ook contact met ons opnemen via het contactformulier.