Logo NNDF

NNDF

Noord-Nederlandse
Duikfederatie

Forum

Forum Home      [hide]      Documenten      Thread

   

NNDF Contributie besluit 2015

Rank

Total Posts: 10

Joined 2011-07-05

PM

Artikel 1
In dit besluit worden, conform Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement van de NNDF (HR) geregeld:

a. de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden;
b. de aard alsmede de hoogte van de vergoedingen voor tijdelijke vergunningen voor niet-leden inzake het duiken in wateren door de NNDF gehuurd en/of gepacht.
Artikel 2
a. De federatie-contributie voor leden en daarmee gelijk-gestelden bedraagt m.i.v. 2016 jaarlijks € 35,00 per duikvereniging, duikclub of duikschool, wanneer het aantal van bij hen aangesloten leden of cursisten, inclusief ereleden, donateurs, ed. niet groter is dan 50.
b. Indien het aantal leden, inclusief ereleden, donateurs, ed. van betreffende duikvereniging, duikclub of duikschool meer is dan 50, dient een toeslag te worden betaald van € 0,70 per lid boven het aantal van 50.
Artikel 3
a. Via de website van de federatie is het voor sportduikers van niet-aangesloten leden mogelijk om een jaarvergunning te verkrijgen voor het duiken in de door de NNDF gehuurde en/of gepachte wateren tegen betaling van € 8,00 per vergunning. Betreffende vergunning is persoonlijk en moet op verzoek worden getoond.
b. Bij uitzondering kan het bestuur ervoor kiezen een andere vergunning dan een jaarvergunning af te geven tegen een nog nader te bepalen tarief, dit alles ter overweging van het bestuur.


 
Noord-Nederlandse Duikfederatie © 1970-2020   •   Mavanov Webdesign Groningen   •   Alle rechten voorbehouden