Logo NNDF

NNDF

Noord-Nederlandse
Duikfederatie

Weg naar de Bloemen 7943 Meppel

Engelgaarde (Ruinerwold)

Sinds 1 januari 2000 huurt de Noord-Nederlandse Duikfederatie (NNDF) het duikrecht van de plas Engelgaarde van de stichting Engelgaarde.  Bij duikers ook bekend als Ruinerwold. Tevens heeft “De Meppeler Hengelaarsvereniging”  er het visrecht gehuurd. Tussen deze 2 partijen en de eigenaar “Stichting Wandelbos” zijn een aantal afspraken gemaakt.

Eén van de afspraken is, dat het duiken alleen is toegestaan voor leden van bij de NNDF aangesloten verenigingen. Om het voor de controleurs mogelijk te maken om vast te stellen of een duiker legaal in de plas duikt, moet elke duiker een duiklogboek of andere duik-legitimatie bij zich hebben waarin duidelijk staat, van welke duikvereniging hij of zij lid is. De controleurs hebben een lijst met bij de NNDF aangesloten verenigingen.

Ben je geen lid van een bij de NNDF aangesloten vereniging en je wilt er toch duiken dan mag dat alleen met een vergunning van de NNDF. Deze is via de site van de NNDF internet bankieren (iDEAL) te verkrijgen. De kosten voor een jaarvergunning bedragen acht euro. 

Duikvergunning kopen

Adres duikplas: Weg naar de Bloemen, 7943, Meppel

Scheidingslijn Vissers en Duikers Engelgaarde


Per ingang van heden is de scheidingslijn gewijzigd.

Vroeger liep de scheidingslijn van de noord/oost hoek naar de zuid/west hoek maar in overleg met de vissers (Meppeler Hengelaarsvereniging.) is de scheidingslijn gewijzigd en loopt nu van oost naar west. Simpel gezegd van de vissteiger aan de oost kant naar de duikerstrap aan de west kant, zie de bijlageVerdeling plas visser-duikers hieronder. Wij willen één ieder verzoeken om daar rekening mee te houden en samen te overleggen.

Voor de Vissers: Is er nu geen enkele duiker in de ‘duikzone’ te bekennen dan is het geen probleem om daar te gaan vissen, maar als er duikers komen haal dan je lijnen even binnen of verkas naar een andere plek. Of overleg van tevoren met de duikers in kwestie. Dat scheelt heel veel gedoe en gezeur.

Voor de Duikers: Zijn er geen vissers in het visgebied dan is het geen probleem om ook daar (aan de overkant) te gaan duiken. Of overleg van tevoren met de vissers in kwestie. Dat scheelt heel veel gedoe en gezeur.

Het is nu eenmaal zo dat we samen met de vissers tot een goed mogelijke afspraken moeten komen omdat we van hetzelfde water gebruiken maken. Wij als bestuur vragen daarom Uw begrip.

Deze informatie is ook te vinden op de site van de vissers http://meppelerhengelaarsvereniging.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/15335/scheidingslijn-engelgaarde-gewijzigd.html

Zijn er desondanks toch problemen, meld het dan bij het bestuur.

Eventuele nadere info bij: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

 

Noord-Nederlandse Duikfederatie © 1970-2020   •   Mavanov Webdesign Groningen   •   Alle rechten voorbehouden