Logo NNDF

NNDF

Noord-Nederlandse
Duikfederatie

Casteleijnsplas

Duiken in de Casteleijnsplas

Historie
Hoewel we als NNDF al sinds 2004 bezig zijn om op een legale manier te mogen duiken in de Casteleijnsplas is het daar tot nu toe niet van gekomen. En dat zal er naar alle waarschijnlijkheid ook wel niet meer gebeuren aangezien we als NNDF op geen enkele manier met de stichting “Het Flevolandschap”  tot overeenstemming zijn gekomen.
De enige duikvereniging die er met een vergunning van het Flevolandschap wel mag duiken is duikvereniging “De Zeewolf” uit Emmeloord.
Ook met hen heeft de NNDF getracht om tot een oplossing te komen maar dat is helaas ook mislukt.

Huidige situatie
Hoewel het Flevolandschap nog steeds niet wil dat er wordt gedoken in de Casteleijnsplas is er toch iets aan de situatie veranderd! Enige tijd geleden zijn er n.l. twee duikers door BOA’s van de stichting “Faunabeheer Flevoland” bekeurd voor het duiken in de Casteleijnsplas. Eén duiker heeft de boete van 50 euro betaald en de andere duiker heeft dit voor de kantonrechter laten komen. Voor die rechtszaak waren ook de BOA’s opgeroepen om te getuigen, echter zij lieten verstek gaan. 
De duiker werd door de rechter schuldig bevonden, maar oordeelde ook dat er sprake was van willekeur omdat alleen de duikers werden bekeurd en alle andere gebruikers van de plas, zoals vissers, zwemmers, kanoërs en zelfs het gebruik van een boot met buitenboordmotor ongemoeid werd gelaten. Om die reden is er derhalve geen straf worden opgelegd.

Controle
Momenteel, zo hebben wij vernomen vinden er door de BOA’s geen controles meer plaats en ook de politie heeft andere prioriteiten.
Onze conclusie is dan ook dat het duiken in de Casteleijnsplas nog steeds is verboden voor duikers die geen lid zijn van duikvereniging “De Zeelwolf” maar dat er niet meer wordt gehandhaafd.

     

    Noord-Nederlandse Duikfederatie © 1970-2020   •   Mavanov Webdesign Groningen   •   Alle rechten voorbehouden