Logo NNDF

NNDF

Noord-Nederlandse
Duikfederatie

Wie is de NNDF?

Wellicht bent U al bekend met de NNDF, maar toch willen wij ons graag even wat uitgebreider aan U voorstellen:
De Noord Nederlands Duik Federatie is opgericht op 19 januari 1970 met als doel een overkoepelende organisatie te vormen tussen de duikverenigingen in Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe, en de buur-provincies Overijssel en Flevoland).

De volgende doelstellingen staan omschreven in de statuten:
- Het uitwisselen van technische kennis op het terrein van de onderwatersport.
- Het informeren van de leden over duikplaatsen.
- Het coördineren van evenementen.
- Het bevorderen van sociale contacten tussen de leden.
- Het coördineren van opleidingen op het terrein van de onderwatersport en van de aanschaf van materialen.
- Het bevorderen van uniforme regelingen in de door de leden te beoefenen sport.
- Het instellen van werkgroepen.
- Het coördineren van propaganda activiteiten.

(Voor de echte liefhebber staan de statuten hier ter download beschikbaar en het Huishoudelijk Reglement NNDF).

Niet al deze doelstellingen zijn meer van toepassing, maar de NNDF heeft in de afgelopen bijna 40 jaar op vele terreinen acties ondernomen die in overeenstemming zijn met de geest van bovenstaande doelstellingen.

De NNDF treed regelmatig coördinerend op voor de aangesloten verenigingen naar de locale overheden toe.
Zo bestaat er bijv. een contract over de toegankelijkheid van de duikplas Sellingebeetse tussen de NNDF en Staatsbosbeheer. Ook is de NNDF sinds het voorjaar van 2000 de pachter van het duikrecht van de duikplas Engelgaarde bij Ruinerwold en sinds 2001 van de plas de Moere bij Grollo met als doel het behoud van de duikmogelijkheden aldaar.

Qua activiteiten bieden de meeste aangesloten verenigingen de leden van de andere clubs de mogelijkheid om deel te nemen aan hun activiteiten, maar daarnaast probeert de NNDF ook gezamenlijk evenementen op te zetten.

De NNDF is niet gericht op één onderwatersportorganisatie als de NOB, idd, PADI, VDTL, IADS of welke dan ook.
De NNDF is voor de onderwatersport in het algemeen.

Voor al deze activiteiten geldt hoe meer deelnemers, hoe sterker we staan.
De huidige NNDF telt ca. 64 aangesloten verenigingen met totaal zo’n 3.000 duikers.

De NNDF vergadert één keer per maand op elke eerste maandagavond (bij Miramar Drenthe in Assen), bij deze vergaderingen zijn per aangesloten vereniging 1 á 2 leden welkom om deel te nemen aan het overleg.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter / Secretaris: André Bandell (Miramar Drenthe te Assen)
Penningmeester: vacature
Algemeen lid: André Vermonden


Henk Otto (l), oud-voorzitter én medeoprichter NNDF en André Bandell, voorzitter NNDF


Als U als duikclub geïnteresseerd bent u aan te sluiten dan kunt U zich opgeven bij de secretaris, ook voor meer informatie kun U natuurlijk bij hem terecht.

Mocht U eerst wel eens een vergadering willen bijwonen dan is dat ook mogelijk, ook dan graag even een telefoontje (of e-mail) wanneer u zou willen komen.

Secretariaat NNDF: 
Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Bankrekeningnummer 0091825 ten name van de Noord Nederlandse Duik Federatie(NNDF) te Assen.

    Noord-Nederlandse Duikfederatie © 1970-2020   •   Mavanov Webdesign Groningen   •   Alle rechten voorbehouden